bieu-mau-ke-toan

Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng

Bộ (Sở):………                                                                                              Mẫu số S13-H Đơn vị:………..                        ...XEM CHI TIẾT
phiếu-cung-cấp-thông-tin-địa-chính

Mẫu chứng chỉ quy hoạch

CHỨNG CHỈ QUI HOẠCH Số: …/CCQH   Cấp cho: ………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: Số nhà: …………………… Đường ……………………………………………………………….…….. Phường (Xã): ……………………………………....XEM CHI TIẾT
bieu-mau-ke-toan

Sổ theo dõi nguồn kinh phí

            Bộ, Sở:…………                                                                                                                                Mẫu số: S41 – H             Đơn vị:…………                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999 –...XEM CHI TIẾT
phiếu-cung-cấp-thông-tin-địa-chính

Đơn xin giao đất

Tên tổ chức:………….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:………../…………….                                 Độc lập – Tự do – Hạnh...XEM CHI TIẾT