Sở hữu trí tuệ là gì? Tại sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ?

wdw

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ – những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất, vừa có giá trị tình thần vừa mang lại giá trị kinh tế cho người sáng tạo ra nó, ngoài ra còn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. Sản phẩm của quá trình sáng tạo là các tác phẩm văn học, nghệ thuật; các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại cũng như các công trình khoa học kĩ thuật ứng dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, tổ chức đối với các tác phẩm trí tuệ do con người sang tạo ra. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng, khai thác các khía cạnh thương mại của sản phẩm sáng tạo đó.

Những sản phẩm trên thị trường có sức hút đối với khách hàng, mang lại giá trị kinh tế cao luôn là miếng mồi ngon của những đối thủ cạnh tranh. Họ sẽ tìm cách sản xuất và cho ra đời những sản phẩm giống hoặc tương tự sản phẩm đó. Vì không mất công sức, thời gian và chi phí nghiên cứu, thử nghiệm, cộng với việc sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường nên khi các “sản phẩm tương tự” ra đời sẽ có giá thành rẻ hơn, nhanh chóng được đón nhận tạo áp lực nặng nề lên nhà sáng tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ gốc. Đôi khi chính điều này sẽ đẩy nhà sáng tạo gốc ra khỏi thị trường, đặc biệt là khi mà họ đã đầu tư đáng kể vào việc phát triển sản phẩm mới.

Đây chính là lý do quan trọng  nhất để các cá nhân, các doanh nghiệp cần phải cân nhắc khi sử dụng hộ thống sở hữu trí tuệ để bảo vệ sản phẩm sáng tạo và sáng chế của mình nhằm mang lại cho họ các độc quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu, tác phẩm văn học nghệ thuật và các tài sản vô hình khác. Việc bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ mang lại quyền sở hữu đối với tác phẩm sáng tạo hoặc đổi mới, do đó hạn chế phạm vi sao chép và bắt chước của đối thủ cạnh tranh một cách đáng kể.