Muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì điều kiện tiên quyết là kiểu dáng đó phải có tính mới. Vậy một kiểu dáng có tính mới thì cần đáp ứng những gì?

luat-su-tuan-tu-van-hoi-dap-ve-kieu-dang-cong-nghiep

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp phải đạt được các tiêu chí quy định tại Điều 65 Luật SHTT.

  • Kiểu dáng công nghiệp được công nhận là có tính mới nếu tính đến ngày nộp đơn, kiểu dáng đó có sự khác biệt cơ bản rõ rệt với những kiểu dáng đã bộc lộ công khai. Hay nói cách khác, kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ không được đồng nhất hoặc tương tự gần giống đến mức gây nhầm lẫn với những kiểu dáng đã tồn tại trước đó. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp phải tạo ra được một ấn tượng thẩm mỹ ( thông qua thị giác) và phải phân biệt được với kiểu dáng công nghiệp đã biết khi quan sát tổng thể bằng mắt thường.
  • Kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt cơ bản với nhau nếu chỉ khác biệt bởi các đặc điểm tạo dáng không dễ dàng phân biệt và ghi nhớ được, các đặc điểm đó không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó. Các kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại mà có cùng các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cở bản sẽ bị coi là trung nhau. Nếu các kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại có một số đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau thì sẽ bị coi là tương tự.
  • Kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ chưa bị bộc lộ công khai ở bất cứ đâu, dưới bất cứ hình thức nào tính đến ngày nộp đơn. Kiểu dáng công nghiệp có thể bị bộc lộ thông qua các cách như : sử dụng kiểu dáng công nghiệp; mô tả bằng văn bản như phát hành các ấn phẩm; trưng bày trong các cuộc triển lãm hay qua bất cứ bài giảng hoặc có thể được bộc lộ thông qua bất kỳ hình thức nào khác trước ngày nộp đơn xin yêu cầu bảo hộ mà một chuyên gia trung bình trong lĩnh vực đó có thể nắm được bản chất của kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp được coi là chứ mất tính mới nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
  • Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được đặt ra không những trong phạm vi quốc gia mà trên phạm vi toàn thế giới.

Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố: bị người khác công bố nhưng không được phép của chủ thể có quyền đăng ký; được chủ thể có quyền đăng công bố dưới dạng báo cáo khoa học; được chủ thể có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc bất kỳ triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức. Điều 86 Luật SHTT quy định cụ thể về những chủ thể nào có quyền đăng ký.