Chỉ dẫn địa lý là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (một phần của quyền sở hữu trí tuệ). Chỉ dẫn địa lý được thể hiện dưới dạng từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh dùng để chỉ một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, địa phương thuộc một quốc gia trên hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa nhằm chỉ dẫn rằng hàng hóa nói trên có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hóa này có được chủ yếu là do nguồn gốc địa lý tạo nên.

dang-ky-chi-dan-dia-ly

Vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý khác với đa số các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp. Dưới đây là trình tự và thủ tục cần biết khi đăng ký chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam cho một hàng hóa, sản phẩm nào đó:

Thành phần, số lượng hồ sơ (1 bộ):

–  Tờ khai (theo mẫu);

– Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản);

– Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý;

– Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Sở hữu trí tuệ.

Cách thức nộp đơn:

– Trực tiếp nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TPHCM và Đà Nẵng.

– Nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý qua đại diện sở hữu công nghiệp.

– Nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý qua bưu điện.