Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật người khuyết tật 2010 thì:

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Người câm là người khuyết tật nghe nói. Khuyết tật nghe, nói được hiểu là tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe, nói hoặc cả nghe và nói, phát âm thành tiếng và câu rõ ràng dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, trao đổi thông tin bằng lời nói (khoản 2 Điều 2 Nghị định 28/2012/NĐ-CP).

giam-long-con-gai

Mặt khác, đối với tội hiếp dâm theo Điều 111 Bộ luật hình sự 1999 thì người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Dấu hiệu cấu thành tội hiếp dâm như sau:

– Chủ thể: Là người từ đủ 16 tuổi trở lên, trừ trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự.

– Mặt khách quan:

Hành vi: Hành vi của tội hiếp dâm là hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân

Người thực hiện hành vi trên có thể dùng các thủ đoạn sau:

+ Dùng vũ lực: đánh, trói,..

+ Đe dọa dùng vũ lực: Dọa giết nếu không quan hệ…

– Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân: việc giao cấu với nạn nhân trong trường hợp nạn nhân say rượu, hoặc các chất kích thích khác mà không nhận thức được hành vi của mình.

– Mặt chủ quan:

Lỗi: chủ thể của tội này thực hiện với lỗi cố ý.

Trong trường hợp trên, người câm tuy là người khuyết tật nhưng khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi vẫn có nên nếu như người câm có ý chí tự nguyện quan hệ, thì người quan hệ với người câm không phạm tội hiếp dâm trừ trường hợp người câm đó là người dưới 13 tuổi thì người thực hiện hành vi này dù có sự tự nguyện vẫn được coi là phạm tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật hình sự 1999.