Nước ta là một quốc gia có nhiều sản vật nổi tiếng gắn với mỗi địa danh. Dựa vào sự nổi tiếng này mà có rất nhiều cá nhân, tổ chức mong muốn được đăng ký tên địa danh cho sản phẩm dịch vụ mà mình sản xuất kinh doanh.

dang-ky-chi-dan-dia-ly

Hiện nay văn phòng Luật newvision đã nhận được nhiều câu hỏi từ khách hàng xin tư vấn Địa danh có thể đăng ký nhãn hiệu là tên của sản phẩm hay không? Công ty Newvision Law với đội ngũ chuyên gia, Luật sư đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ  tư vấn hỗ trợ khách hàng đăng ký bảo hộ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về tên địa danh có đăng ký nhãn hiệu được hay không ?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành thì tên địa danh sẽ không được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu thông thường.  Địa danh chỉ được bảo hộ khi nó được đăng ký dưới dạng chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu tập thể. Trong trường hợp này, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể phải là một tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp.  Bên cạnh đó, để được bảo hộ được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý, thì cần phải tồn tại một địa danh và tại địa danh này một loại sản phẩm nào đó được sản xuất ra mà danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu của sản phẩm được quyết định bởi những điều kiện địa lý của địa danh đó, để sản phẩm có được những đặc tính khác biệt, bắt buộc sản phẩm đó phải được sản xuất tại địa danh đó.