Xin chào các anh chị Luật sư công ty Newvision Law, cho em hỏi hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm những gì?

Trả lời: 

Theo định nghĩa, Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, hình dáng bên ngoài đó phải mới đối với thế giới và có thể làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp.

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm là phần bên ngoài của sản phẩm mà có thể nhìn thấy được

– Kiểu dáng công nghiệp được coi là mới đối với thế giới, nếu trước ngày nộp đơn hợp lệ/ ngày ưu tiên của đơn, kiểu dáng công nghiệp đó:

 • Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp đã được mô tả trong các đơn nộp cho Cơ quan SHCN;
 • Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố trong các nguồn thông tin như nguồn thông tin liên quan đến bảo hộ KDCN ở nước ngoài, các nguồn thông tin khác);
 • Chưa được bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước tới mức căn cứ vào đó chuyên gia có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được KDCN đó.

– Kiểu dáng công nghiệp được dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp, nghĩa là có thể chế tạo hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là Kiểu dáng công nghiệp.

dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep

Điều kiện Để được cấp văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Có tính mới;
 • Có tính sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Các đối tượng không được bảo hộ dưới hình thức kiểu dáng công nghiệp

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với chuyên gia có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;
 • Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật bắt buộc phải có;
 • Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng;
 • Hình dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ;

Tuy nhiên, bạn nên tra cứu kiểu dáng công nghiệp của mình trước khi nộp đơn khi đó kết quả tra cứu sẽ giúp bạn xác định được liệu kiểu dáng công nghiệp dự định đăng ký hoặc dự định sử dụng có khả ngăng đăng ký hay không. Sau khi kết quả tra cứu cho thấy kiểu dáng công nghiệp có khả năng đăng ký thì bạn nên nộp đơn đăng ký để có ngày ưu tiên nộp đơn đăng ký sớm nhất.

Hồ sơ bao gồm:

 • 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu số 03-KDCN trong Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • 05 Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động), gồm một (1) bản;
 • Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu, gồm một (1) bản;
 • Giấy uỷ quyền (nếu cần);
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (1) bản;
 • Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó;
 • Tài liệu xác nhận quyền sơ hữu nhãn hiệu;
 • Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu trong đơn đã có bản sao;
 • Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt.
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bộ hình vẽ và bao gồm các nội dung sau:
 • Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
 • Chỉ số Phân loại kiểu dáng công nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước Locarno);
 • Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp;
 • Các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết;
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ;
 • Bản chất của kiểu dáng công nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết;
 • Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó. ảnh chụp/hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các ảnh chụp/hình vẽ phải theo cùng một tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.