Tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015  của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc sửa đổi ,bổ sung một số quy chế tổ chức và các hoạt động trường mầm non tư thục đã được ban hành theo Nghị Quyết 41/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 25/7/2008 thì để được phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục trường mầm non tư thục, các chủ doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các bước sau:

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-thanh-lap-truong-mam-non-tu-thuc

Trình tự, thủ tục xin thành lập trường mầm non tư thục

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề: về đào tạo mầm non.

Bước 2: Xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục tại Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện

– Quý công ty cần phải đăng ký ngành nghề kinh doanh về: đào tạo mầm non.

– Có dự án thành lập trường tư thục mầm non phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đã được quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Dự án thành lập trường thì phải nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược phát triển và xây dựng nhà trường;

– Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

Bước 3: Xin giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục tại phòng giáo dục thuộc UBND cấp quận/huyện:

– Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

– Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, và các đồ dùng, đồ chơi của trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục

– Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục cũng phải bảo đảm trong môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động

–Nếu mở trường tư thục mầm non thì ít nhất phải có ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng trẻ học tập lại đây là 50 bé trở lên và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

– Có chương trình đào tạo giáo dục mầm non cùng các  tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thành phần hồ sơ xin giấy phép

 • Dự án thành lập trường tư thục mầm non.
 • Tờ trình về dự án thành lập cùng cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục.
 • đưa ra các dự thảo có quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, và bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc , giáo dục trẻ em.
 • Nhận định bằng văn bản của phòng GD&ĐT về việc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.
 • Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân về việc xin thành lập trường và tiếp thu ý kiến của phòng GD&ĐT và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của uỷ bân nhân dân cấp huyện
 • Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo dự án thành lập.
 • Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành.
 • Hồ sơ nhân sự:
 • Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.

Điều kiện đáp ứng để xin giấy phép hoạt động của trường Mầm non tư thục

 • Nhận được quyết định cho phép thành lập trường tư thục
 • Phải có ít nhất 03 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng trẻ ít nhất là 50 em và có không quá 20 nhóm trẻ
 • Phải có các chương trình giáo dục mầm non cùng các tài liệu về chăm sóc, giáo dục trẻ em theo các quy định của Bộ giáo dục
 • Cần  một đội ngũ giáo viên, quản lý, nhân viên đạt tiêu chuẩn, hợp lý về số lượng,  cơ cấu và có thể đảm nhiệm thực hiện các chương trình giáo dục mầm non
 • Người đứng đầu nhà trường (hiệu trưởng): phải có bằng trung cấp và số tuổi là không quá 65 và đã có các chứng chỉ bồi dưỡng mầm non ít nhất 30 ngày
 • Có ít nhất là 03 nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo trở lên:

* Đối với nhóm trẻ: trẻ em phải từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi mới được tổ chức thành các nhóm trẻ Và số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ sẽ được quy định như sau:

– Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổisẽ là: 15 trẻ;

– Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi sẽ là 20 trẻ;

– Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi sẽ là 25 trẻ.

* Còn đối với lớp mẫu giáo thì nhóm trẻ sẽ từ ba tuổi đến sáu tuổi cũng sẽ được tổ chức thành các lớp mẫu giáo như sau:

– Lớp mẫu giáo có độ tuổi từ 3- 4 tuổi sẽ là 25 trẻ;

– Lớp mẫu giáo có độ tuổi từ 4-5 tuổi sẽ là 30 trẻ;

– Lớp mẫu giáo có độ tuổi từ 5 – 6 tuổi sẽ là 35 trẻ.

 • Về số lượng giáo viên dạy và nhân viên:

đối với học 2 buổi và không bán trú thì có ít nhất là 1 giáo viên/1lớp

đối với ọc 2 buổi có bán trú thì có từ 1,5 – 2 giáo viên/1 lớp.

Và khi số lượng 1 lớp có  trên 20 trẻ em thì sẽ cần thêm một nhân viên nấu ăn, phụ trách dinh dưỡng và vệ sinh cho các bé

 • Tiêu chuẩn giáo viên, nhân viên: là Các giáo viên phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non hoặc trung cấp sư phạm. Bên cạnh đó các giáo viên, nhân viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày.và các nhân viên y tế, kế toán cũng phải có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao;
 • Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;