Câu hỏi:

” Xin chào Luật sư! Em muốn hỏi 1 vấn đề như sau: Anh trai em đã sản xuất ma túy được gần 2 năm nay và bị bắt, đang bị tạm giam. Xin hỏi luật sư, anh trai tôi bị phạt có nặng hay không và mức phạt như thế nào? “

toi-san-xuat-ma-tuy

 

Luật sư tư vấn:

Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật TGS tư vấn cho bạn như sau:

Hành vi mà anh trai bạn thực hiện đã cấu thành tội sản xuất trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 193 BLHS 2009 với tình tiết có tính chất chuyên nghiệp. Cụ thể :

“Điều 193. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;

e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;

g) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;

h) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;

i) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 Điều này;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;

d) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;

đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 Điều này.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a khoản 2.2 Điều 2 Mục II Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT -BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP như sau:

“2. Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 193)

2.2. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp quy định tại điểm a khoản 3 là trường hợp người phạm tội có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma túy từ năm lần trở lên không phân biệt đã bị xét xử hay chưa bị xét xử, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích;

b) Người phạm tội lấy hành vi sản xuất trái phép chất ma túy làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy làm nguồn sống chính.”

Như vậy, đối với hành vi của anh trai bạn là hành vi phạm tội có tình chất chuyên nghiệp thì sẽ bị áp dụng khung hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án sẽ tuyên mức hình phạt.

Nếu bạn còn thắc mắc vui long gọi tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự miễn phí 19006110 để được luật sư hỗ trợ tư vấn trực tiếp.