Hiện nay các trung tâm tư vấn du học ra đời rất nhiều để đáp nhu cầu và mong muốn của các bạn trẻ muốn được đào tạo tại các nước phát triển trên Thế giới. Tuy nhiên,các trung  tâm phải có điều kiện hoạt động là việc xin giấy phép con sau khi hoạt động. Theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành, văn phòng luật sư NewVision xin giải đáp thắc mắc của quý khách hàngl iên quan đến thực hiện trọn gói thủ tục xin giấy phép tư vấn du học.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép tư vấn du học
Trình tự, thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Căn cứ pháp lý:

– Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/3/2013

1.Trình tự để xin giấy phép

Bước 1: Thành lập tổ chức có chức năng tư vấn du học hoặc Tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 2: Sau khi nhận được quyết định thành lập Trung tâm tư vấn, cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi Trung tâm tư vấn đặt trụ sở.

Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét và cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Trường hợp xem xét thấy không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn có ghi trên giấy biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.Hồ sơ gồm:

a.Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học (01 bản ban hành kèm theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg)

b.Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với các nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển các dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

c.Quyết định thành lập trung tâm dịch vụ tư vấn: 01 bản sao có công chứng;

Lý lịch người đứng đầu Trung tâm dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này: 01 bản chính;

Danh sách trích ngang nhân viên sẽ trực tiếp tư vấn du học: 01 bản. Gồm các nội dung:Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại trung tâm dịch vụ tư vấn du học: 01 bản sao có công chứng;

Các giấy tờ khác:

+Giấy xác nhận ký quỹ 500 triệu tại Ngân hàng: 01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng;

+Hợp đồng thuê trụ sở Công ty hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Sở hữu tài sản trên đất của người đứng đầu Trung tâm: 01 bản sao có công chứng.

3.Cơ quan có thẩm quyền:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg thì thẩm quyền cấp, và thu hồi giấy chứng nhận về đăng ký hoạt động tư vấn du học thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo nơi Trung tâm có trụ sở.

4.Thời gian thực hiện thủ tục:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 với Quyết định 05/2013/QĐ-TTg, trong 25 ngày kể từ sau ngày Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được hồ sơ thì cần đưa ra quyết định có hay không việc cấp Giấy phép.

5.Dịch vụ của văn phòng luật NewVision:

Tư vấn các điều kiện cần và đủ để xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động tư vấn du học;

Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

Trực tiếp đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả;