Biểu mẫu luật dân sự

Mẫu giấy cam kết làm thủ tục sang tên xe khi không có hợp đồng mua bán

Mẫu giấy cam kết làm thủ tục sang tên xe khi không có hợp đồng mua bán

MẪU GIẤY CAM KẾT LÀM THỦ TỤC SANG TÊN XE KHI KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN Ngày 01/01/2017 tới đây, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành. Tại Điều 30 Nghị định này có quy định:

Chi tiết »

Sổ chứng thực hợp đồng và giao dịch

Sổ chứng thực hợp đồng và giao dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỔ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn): …………………… Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): …………….. Tỉnh (thành phố): ……………………………………………………. Quyển số: ……………….. TP/CC-SCT/HĐGD Mở sổ ngày …………… tháng …………. năm ……….. Khoá sổ ngày ………… tháng ………….. năm ……….  

Chi tiết »

Phiếu trả lại đơn

Phiếu trả lại đơn

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: ……………..                                                                ...

Chi tiết »

Hợp đồng cho mượn tài sản

Hợp đồng cho mượn tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÁI SẢN                                                                                                    ……., ngày….tháng….năm…..   Tại (địa điểm): ………………………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi gồm có:

Chi tiết »

*Newvision Law* Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội

*Newvision Law* Mẫu báo cáo thu bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội                                                                       Mẫu số B05 a – BH ………………..                                                          Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC        ...

Chi tiết »

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn dành cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn dành cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o———— HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN Số:…../HĐTD Hôm nay, ngày… tháng… năm 20…… Tại …  Chúng tôi gồm:

Chi tiết »

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước dành cho cá nhân

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước dành cho cá nhân

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt        Chuyển khoản (Đánh dấu X vào ô tương ứng)     Người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế: ……………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… Quận/ Huyện: ……………………….. Tỉnh, TP:  ………………………………………. Người nộp thay: (2)……………………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế:…………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Huyện:   Tỉnh, TP:               

Chi tiết »

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô mới nhất hiện nay++

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô mới nhất hiện nay++

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——- HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE Ô TÔ Căn cứ Luật Thương mại được QH khóa 11 thông qua ngày 14/06/205 Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên

Chi tiết »