Mẫu chứng chỉ quy hoạch

CHỨNG CHỈ QUI HOẠCH Số: …/CCQH   Cấp cho: ………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: Số nhà: …………………… Đường ……………………………………………………………….…….. Phường (Xã): ……………………………………....XEM CHI TIẾT

Sổ theo dõi nguồn kinh phí

            Bộ, Sở:…………                                                                                                                                Mẫu số: S41 – H             Đơn vị:…………                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999 –...XEM CHI TIẾT

Đơn xin giao đất

Tên tổ chức:………….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:………../…………….                                 Độc lập – Tự do – Hạnh...XEM CHI TIẾT

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

            Bộ, Sở:………….                                                                                                                             Mẫu số: S42 a – H          Đơn vị:…………..                                                                                                  (Ban hành theo...XEM CHI TIẾT