Biểu Mẫu

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn kiêm bảo đảm tiền vay

Hợp đồng tín dụng ngắn hạn kiêm bảo đảm tiền vay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o————   HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN KIÊM BẢO ĐẢM TIỀN VAY Số:…../HĐ Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005. Căn cứ Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về Bảo đảm tiền vay. Căn cứ vào Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/08/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà...

Chi tiết »

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước dành cho cá nhân

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước dành cho cá nhân

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt        Chuyển khoản (Đánh dấu X vào ô tương ứng)     Người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế: ……………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… Quận/ Huyện: ……………………….. Tỉnh, TP:  ………………………………………. Người nộp thay: (2)……………………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế:…………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Huyện:   Tỉnh, TP:               

Chi tiết »

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô mới nhất hiện nay++

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô mới nhất hiện nay++

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——- HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE Ô TÔ Căn cứ Luật Thương mại được QH khóa 11 thông qua ngày 14/06/205 Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên

Chi tiết »

++Bảng thanh khoản hợp đồng gia công giữa cá nhân và doanh nghiệp

++Bảng thanh khoản hợp đồng gia công giữa cá nhân và doanh nghiệp

BẢNG THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG   Hợp đồng gia công số/Bên thuê:………………………………………Ngày:…………………………………..Thời hạn:……………………………… Phụ kiện Hợp đồng gia công số:……………………………………….Ngày:……………………………………Thời hạn:……………………………. Bên nhận:……………………………………………………………………….Địa chỉ:……………………………………………………………………………. Mặt hàng:……………………………………………………………………….Số lượng:…………………………………………………………………………. Đơn vị Hải quan làm thủ tục:………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Chi tiết »

Biên bản hủy hóa đơn giữa bên bán và bên mua hàng

Biên bản hủy hóa đơn giữa bên bán và bên mua hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–o0o———-   BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Chi tiết »

Hợp đồng đại diện ủy quyền cho một bên doanh nghiệp khác

Hợp đồng đại diện ủy quyền cho một bên doanh nghiệp khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                               ********** HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN Số: ……/HĐĐD             – Căn cứ Luật Thương Mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.             – Căn cứ Nghị định …../CP ngày …tháng…năm của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại.

Chi tiết »