Ngày nay việc quản lý các hoạt động thương mại điện tử đang được chính phủ hết sức quan tâm Và kéo theo đó là những website không đăng ký theo quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng theo nghị định  185⁄2013⁄NĐ-CP. Nắm bắt được nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp, tổ chức thì công ty Luật Newvision Law xin đưa tới bạn đọc thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website Thương mại điện tử

dang-ky-hoat-dong-danh-gia-tin-nhiem-website-thuong-mai-dien-tu1

1.Đối tượng tham gia

 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng;
 • Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT;
 • Thương nhân, tổ chức phải có những chuẩn mực đánh giá tín nhiệm website TMĐT;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về Thương mại điện tử tại Trungương và địa phương.

2. Những website thương mại điện tử thuộc diện phải thông báo, đăng ký

Theo quy định số 52/2013.NĐ-CP trong Nghị định của chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại điện tử, các loại website thương mại điện tử sau đây cần phải tiền hành thủ tục đăng ký:

 • Website thương mại điện tử bán hàng.
 • Website cho phép những người tham gia có thể tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của sở giao dịch hàng hóa.
 • Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Website cung cấp các dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
 • Và Website đấu giá trực tuyến.

3. Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

Tùy vào hình thức hoạt động của website thương mại điện tử mà cá nhân tổ chức thiết lập website cần thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo/ đăng ký theo một trong các hình thức sau:

 • Thông báo hoạt động website thương mại điện tử bán hàng.
 • Đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT.
 • Xin được giấy phép hoạt động sở giao dịch hàng hóa cho website thương mại điện tử.
 • Đăng ký thiết lập website khuyến mại trực tuyến.
 • Đăng ký thiết lập website để đấu giá trực tuyến.

4.Hồ sơ đăng ký website thương mại điện tử bao gồm:

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Điều 7 của Thông tư số 12/2013/TT-BCT ban hành ngày 20 / 6 /2013, bao gồm:

 • Đơn đăng ký website được cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.

5. Đề án hoạt động

 •   Đề án bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:
 •   Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;
 •   Mục đích hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;
 •   Giải trình kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt động đánh giá tín nhiệm;
 •   Phạm vi đánh giá tín nhiệm phù hợp với phạm vi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp
 •   Thời gian và tần suất để tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm;
 •   Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ được đánh giá tín nhiệm;
 •   Để đánh giá một website thương mại điện tử thì cần các tiêu chí website thương mại điện tử đã thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định pháp luật ban hành
 •   Cách thức ,quy trình tiến hành đánh giá một website thương mại điện tử;
 •   Cách thức tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm và lựa chọn nhân sự thực hiện việc đánh giá;
 •   Thiết kế một biểu tượng tín nhiệm sẽ được gắn lên các website thương mại điện tử được đánh giá; -Phương án giám sát hoạt động của các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm;
 •   Các quyền và nghĩa vụ của bên đánh giá tín nhiệm và bên có website được đánh giá tín nhiệm.