Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử

++Điều kiện với hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

++Điều kiện với hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Căn  cứ pháp lý -Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điệntử Điều kiện tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: a) Là các tổ chức , thương nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ phù hợp; b) Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu những website thương mại điện tử đã được đánh giá tín nhiệm; c) Có bộ tiêu...

Chi tiết »

Đăng ký đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử!!!

Đăng ký đánh giá tín nhiệm Website Thương mại điện tử!!!

Ngày nay việc quản lý các hoạt động thương mại điện tử đang được chính phủ hết sức quan tâm Và kéo theo đó là những website không đăng ký theo quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng theo nghị định  185⁄2013⁄NĐ-CP Nắm bắt được nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp, tổ chức thì công ty Luật Newvision Law xin đưa tới bạn đọc thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website Thương mại điện tử 1.Đối tượng...

Chi tiết »