Khi các bên không thể tự hòa giải được vấn đề thì khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết cũng là cách giải quyết công bằng và được pháp luật cùng xã hội công nhận. Đến với chúng tôi công ty Luật Newvision Law bạn sẽ được tư vấn với các lĩnh vực chuyên :

1.Tranh chấp dân sự gồm có:

+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự

+ Tranh chấp các quyền sở hữu tài sản

+ Tranh chấp quyền sử dụng nhà đất

+ Tranh chấp quyền thừa kế

+ Tranh chấp hôn nhân gia đình, ly hôn

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

+ Tranh chấp liên quan đến yêu cầu văn bản công chứng vô hiệu

+ Tranh chấp các quyền liên quan đến việc đấu giá tài sản, cưỡng chế thi hành án.

+ Tranh chấp phát sinh từ các quan hệ cho vay, cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ

2.Tranh chấp kinh doanh, thương mại

+ Tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại

+ Tranh chấp giữa công ty với nhân viên về hợp đồng lao động, chế độ ưu đãi… hay giữa các công ty khác với nhau

+ Tranh chấp liên quan đến việc mua bán hóa đơn, cổ phiếu, trái phiếu

+ Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, quyền đăng ký logo, nhãn hiệu

+ Tranh chấp khác theo quy định của pháp luật.

3.Tư vấn cho bạn về các thủ tục giải quyết tranh chấp

+ Thủ tục giải quyết vụ án tại toà sơ thẩm, gồm có: khởi kiện và thụ lý vụ án, hoà giải và chuẩn bị xét xử, phiên toà sơ thẩm.

+ Thủ tục giải quyết vụ án tại toà phúc thẩm.

+ Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực của pháp luật, bao gồm: thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.