giay-phep-quang-cao

Thủ tục xin phép quảng cáo:

Các tổ chức, cá nhân muốn thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép:

– Sở Văn hoá Thông tin.

– Cục Văn hoá Thông tin cơ sở, Vụ Báo chí, Cục xuất bản, Cục Điện ảnh, Cục nghệ thuật biểu diễn.

Hồ sơ gồm:

– Đơn xin thực hiện quảng cáo.

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp sẽ là làm dịch vụ quảng cáo) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá.

– Giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc văn bằng, giấy xác nhận theo quy định.

– Các quảng cáo bằng bảng, biển ngoài trời có diện tích từ 40m2 trở lên phải có thẩm định về kết cấu xây dựng của cơ quan có tư cách pháp nhân.

– Hợp đồng thuê địa điểm đặt tại biển quảng cáo; sơ đồ vị trí đặt biển quảng cáo.

– Xuất trình bản hợp đồng giữa chủ quảng cáo với người thực hiện quảng cáo.

– Mẫu (makét) đối với hình thức quảng cáo bằng panô, áp phích, biển hiệu, bảng, biển quảng cáo trên phương tiện giao thông, quảng cáo trên xuất bản phẩm; hình ảnh và lời nói quảng cáo đối với quảng cáo trên phim điện ảnh, băng hình, đĩa hình.

Thời hạn cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo:

– Trong thời hạn 20 ngày (đối với các quảng cáo bằng bảng biển ngoài trời), 10 ngày (đối với các quảng cáo khác) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ các cơ quan có thẩm quyền phải cấp phép theo mẫu quy định thống nhất.

– Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Quá thời hạn trên mà không được cơ quan cấp phép có văn bản trả lời, người xin giấy phép có quyền thực hiện quảng cáo theo nội dung, hình thức đã xin phép.

Giá trị pháp lý của giấy phép:

– Thời hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo cho mỗi quảng cáo ngoài trời có giá trị 12 tháng (1 năm) tính từ ngày cấp. Sau 15 ngày kể từ ngày được cấp phép, tổ chức, cá nhân xin phép mà không thực hiện, giấy phép không còn giá trị.

– Chỉ sau khi có Giấy phép thực hiện quảng cáo tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo mới được thực hiện.