Theo quy định của pháp luật hiện hành một trong những điều kiện của doanh nghiệp để kinh doanh lữ hành quốc tế là phải có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Theo quy định tại Nghị định 180/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/1/2013 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận kí quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh ký quỹ lữ hành quốc tế

Mức kỹ quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: So với quy định trước kia (tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP), theo quy định mới tại Nghị định 180/2013/NĐ-CP mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế đã tăng lên gấp 2 lần. Cụ thể, mức ký quỹ là 250 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam. Và là 500 triệu đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh.

Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành sẽ được hoàn trả lại trong các trường hợp: Doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc bị thu hồi giấy phép kinh kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc xóa ngành nghề kinh doanh lữ hành trong giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài.