Đối với lĩnh vực tư vấn Pháp Luật doanh nghiệp, Công ty Luật Newvision Law chuyên cung cấp, tư vấn pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Tại đây bạn sẽ được luật sư tư vấn quy định pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và các quy định pháp luật khác liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại

+ Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp, quản lý công ty, tiền lương, điều lệ, hợp đồng lao động …

+  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp với các loại hình công ty, doanh nghiệp như : công ty cổ phần, công ty tnhh, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã…;

+  Tư vấn quy định pháp luật và tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

+  Tư vấn quy định pháp luật và tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

+  Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp

+  Tư vấn và cung cấp thường xuyên các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp

+  Cung cấp dịch vụ dịch thuật cho doanh nghiệp.