Nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các vụ tranh tụng tại tòa án, Công ty Luật Newvision nhận tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nguyên đơn, người có quyền và nghĩa vụ trong các vụ tranh tụng dân sự theo quy định pháp luật nhà nước

Dịch vụ tư vấn dân sự, tố tụng dân sự tại công ty Luật Newvision Law

 + Tham gia tố tụng từ bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự;

 + Thực hiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự

 + Thu thập các chứng cứ có lợi cho thân chủ cung cấp chứng cứ cho tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án… để tìm những chứng cứ có lợi nhất cho đương sự

+ Tham gia việc hoà giải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

 + Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự;

 + Tranh tụng dân sự tại phiên toà

Tư vấn quy định pháp luật, tranh chấp dân sự như

 + Giao dịch về cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;

 + Giao dịch về hợp đồng: hợp đồng mua bán, vay mượn tài sản, thuê khoán tài sản, dịch vụ, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền…

+ Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan

 + Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài

 + Tư vấn quy định pháp luật và tranh chấp dân sự khác trong lĩnh vực dân sự.