Tố tụng hành chính là các hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khởi kiện, thụ lý, giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định bởi Tòa án về vụ án hành chính.

Những vụ án tố tụng hành chính là vụ án phát sinh tại Tòa hành chính có thẩm quyền do có cá nhân, cơ quan Nhà nước, tổ chức khởi kiện ra trước Tòa án yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính bao gồm

+ Đơn khởi kiện của nguyên đơn

+ Các tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện

+ Bản sao quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc, bản sao quyết định giải quyết khiếu nại cung cấp để bảo vệ quyện, lợi ích hợp pháp của mình;

+ Cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại ( nếu có) và bản sao các văn bản tài liệu trong hồ sơ giải quyết việc hành chính,

+ Giấy uỷ quyền (nếu người khởi kiện cử người đại diện);

+ Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân

+ Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ bản chính, bản sao);

+ Người khởi kiện phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ khởi kiện để Tòa án thông báo việc khiếu kiện cho người bị kiện.