Ngày 09/12/2010 bà Nguyễn.T.T có viết giấy biên nhận vay bà Phan.T.N.Msố tiền 2.040.000.000 (Hai tỉ không trăm bốn mươi triệu đồng). Bà T đã thế chấp ngôi nhà ở cụm x, Xã y, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội và sổ đỏ mang tên ông Nguyễn.Đ.T (đã chuyển nhượng cho bà T theo Hợp đồng số 932 ngày 17/07/2008 và 08 sào đất trong z), bà T đã cam kết khi bà M cần tiền mà bà T chưa lo được đủ tiền trả thì bà sẽ bán nhà và đất để trả tiền cho bà M.

quyet-dinh-cong-nhan-su-thoa-thuan-cua-cac-duong-su

Ngày 28/9/2012 Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất ban hành Quyết định về việc Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Hai bên đã có sự thỏa thuận với nhau: bà Nguyễn.T.T phải trả nợ bà Phan.T.N.M số tiền gốc là 2.040.000 đồng và tiền lãi đến hết tháng 9 năm 2012 là 126.360.000 đồng (một trăm hai mưới sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng cộng cả tiền gốc và tiền lãi là 2.166.360.000 (hai  tỷ một trăm hai mưới sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng đồng). Bà T còn phải chịu tiền lãi suất phát sinh từ ngày 01/10/2012 đối với số tiền gốc chậm trả theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định cho đến khi thi hành án xong.

Tuy nhiên từ giai đoạn thi hành án đến nay đã hơn 05 năm nhưng Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự vẫn chưa được thi hành xong gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phan.T.N.M. Bà M từ chỗ là người đáng ra được nhận trọn vẹn số tiền từ việc bán căn nhà của bà T để thi hành án thì nay bà M phải chia sẻ số tiền đó cho hai người một là em ruột của bà T tức bà M.i, hai là người tình của bà T tức ông H; bởi lúc bà M được thi hành án thì hai quyết định thi hành án của ông H, bà M.i cũng được thi hành cùng lúc. Quyền lợi của bà Phan.T.N.M đã bị Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất làm ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các căn cứ sau:

don-de-nghi-thi-hanh-an-lan-1

Thứ nhất: Ngày 12/10/2012, bà M đã gửi đơn đề nghị thi hành án tới Chi cục thi hành dân sự huyện Thạch Thất yêu cầu cơ quan nhà nước giúp đỡ mình trong việc đòi lại số tiền bà T đã nợ. Sau khi ra Quyết định thi hành án số 59/QĐ-CCTHA thì bỗng dưng đến ngày 29/5/2013, Chi cục trưởng cục thi hành án huyện Thạch Thất lúc này là ông Cấn Đức Kháng bất ngờ trả lại đơn yêu cầu thi hành án của bà M. Tuy nhiên trong quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án của bà M ông này chỉ nêu căn cứ pháp luật là Điểm a, Khoản 1 Điều 51 Luật thi hành án dân sự 2008 chứ không có bất cứ sự giải thích nào về việc trả lại lại đơn vô lý này.

Điểm a, Khoản 1 Điều 51 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định như sau:

Điều 51. Trả đơn yêu cầu thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án.”

quyet-dinh-tra-don-yeu-cau-thi-hanh-an

Như vậy, theo như căn cứ mà ông Cấn Đức Khánh đưa ra, thì bà T không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản của bà M theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án.

Vậy phải chăng ông Cấn Đức Khánh cho rằng ngôi nhà 2,5 tầng được xây dựng trên đất ở cụm x, Xã y, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội của bà T không có giá trị gì hay ông này cho rằng ngôi nhà và mảnh đất đó không hề tồn tại ?

Biết quyền lợi của mình bị xâm phạm một cách nghiêm trọng bà M đã gửi đơn khiếu nại quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án lên Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất nhưng chỉ là một người dân thấp cổ bé họng bà đã không được nhận sự trả lời thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

Một dấu chấm hỏi “?” lớn được đặt ra ở đây, phải chăng ông Cấn Đức Khánh Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất có đang thực thi đúng pháp luật không?; có gì đó mờ ám khuất tất đằng sau quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án của bà M không; và có hay không việc cán bộ nhà nước đang cố tình gây khó dễ cho những người dân không hiểu biết về pháp luật ?

Phải chăng ? Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất ông Cấn Đức Khánh đang cố tình làm trái với quy định của pháp luật tùy tiện trả lại đơn yêu cầu thi hành án, gây trậm trễ, kéo dài thời gian thi hành án, tạo điều kiện cho bên phải thi hành án là bà Nguyễn.T.T trốn tránh, tẩu tán tài sản dẫn đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phan.T.N.M.

Thứ hai: Sau những bức súc mà không biết kêu ai bà M lại tiếp tục gửi đơn yêu cầu thi hành án lần thứ hai tới Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất thì ngày 01/11/2013 Chi cục trưởng là ông Cấn Đức Khánh lại thụ lý và ra quyết định Thi hành án theo Đơn yêu cầu số 109/QĐ-CCTHA cho thi hành án đối với bà Nguyễn.T.T chấp hành viên lúc này trực tiếp làm là ông Nguyễn Xuân Nghiệp.
quyet-dinh-thi-hanh-an-theo-don-yeu-cau

Nếu Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất làm theo đúng quy định của pháp luật tức là cho bà T thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày kể từ ngày người phải thi hành án là bà T nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, hết thời hạn quy định trên, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế thì quyền lợi của bà M lúc này đã được đảm bảo.

Hết thời hạn 15 ngày tự nguyện thi hành án của bà T, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã không hề có bất cứ hành động xác minh điều kiện thi hành án nào đối với bà T cho đến:

– Ngày 28/03/2014, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất mới xác minh điều kiện thi hành án của bà Nguyễn.T.T là có khả năng thi hành án. Như vậy, ngày 28/03/2014 đã xác minh được người phải thi hành án – là bà Nguyễn.T.T có điều kiện thi hành án, nhưng Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất không ra kế hoạch cưỡng chế, quyết định cưỡng chế, thông báo cưỡng chế kê biên đối với tài sản của bà Nguyễn.T.T cũng như công văn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay để tránh việc bà T tẩu tán tài sản mà đến:

+ Ngày 22/05/2014 mới ra Công văn số 80/CV-CCTHA về việc Chi cục thi hành án đang thụ lý và giải quyết thì hành án đối với bà Nguyễn.T.T và bà Phan.T.N.M không cho phép bà T chuyển nhựợng, cầm cố thế chấp tài sản là ngôi nhà 2,5 tầng và đất ở cụm x, xã y, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội để đảm bảo việc thi hành án.

+ 07/7/2014, Chi cục thi hành án huyện Thạch Thất mới ra Kế hoạch số 16/KH-CCTHA về việc cưỡng chế kê biên tài sản.

+  Sau kế hoạch số 16/KH-CCTHA, đến ngày 28/7/2014, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất mới ra Quyết định số 22/QĐ-CCTHA về việc kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà T.

Chính việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án trái pháp luật và liên tục chậm trễ, kéo dài thời gian thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã làm xâm hại nghiêm trọng đến quyền là lợi ích hợp pháp của bà Phan.T.N.M, tạo điều kiện cho bà T tẩu tán tài sản và có hay không chính những sự trậm trễ này đã giúp bà T đưa ông H và bà M.i là người thân cận của mình vào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà Phan.T.N.M.

Những người thực thi pháp luật nếu họ cố tình làm sai, “hành dân” thì ai sẽ bảo vệ cho pháp luật và công lý ?

Công ty TNHH Luật TGS | NEWVISION LAWFIRM là đại diện theo ủy quyền của bà Phan.T.N.M làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phan.T.N.M, đã gửi đơn kiến nghị đến Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất về những sai phạm trên. Đồng thời yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất trả lời một cách rõ ràng về sự chậm trễ trong vụ việc trên.

……..Chúng tôi sẽ cập nhập tin tức liên tục về vụ việc này !

Nguồn: Công ty Luật TGS

Mọi thông tin, vấn đề thắc mắc cần tư vấn liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6110 sẽ hỗ trợ bạn chi tiết