CÂU HỎI:

Tôi sống tại Pháp từ năm 1994 và hiện mang quốc tịch nước này. Tôi đã thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng tại đây. Hiện nay tôi muốn thành lập văn phòng đại diện (VPDD) ở Việt Nam. Vậy, xin hỏi theo pháp luật Việt Nam có cho phép lập VPĐD của công ty nước ngoài hay không? Nếu không, thì có thể mở một công ty về tư vấn giám sát thi công 100% vốn nước ngoài được không? Thủ tục và cơ quan thụ lý giải quyết? (Bùi Hoàng Thanh – TP. Lyon, Pháp)

 LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Biểu cam kết WTO thì: Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được tham gia vào các hoạt động sinh lợi trực tiếp nhưng các văn phòng đại diện được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam .Như vậy, công ty nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

tu-van-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-cong-ty-nuoc-ngoai

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP công ty của bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau để được thành lập VPĐD tại Việt Nam:

(1) Phải là Thương nhân nước ngoài đăng ký kinh doanh, được thành lập theo quy định của pháp luật vùng lãnh thổ, quốc gia tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

(2) Đã hoạt động từ 01 năm trở lên, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

(3)Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

(4) Điều lệ, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không trái với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

(5) Việc thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng ban ngành, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành) trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc vùng lãnh thổ, quốc gia tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên,

⇒ Như vậy công ty của bạn sẽ được phép thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam nếu đáp ứng đủ 05 điều kiện trên.

Bạn muốn đăng ký kinh doanh ngành nghề giám sát thi công xây dựng không thuộc ngành nghề cấm kinh doanh theo Biểu cam kết WTO và pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và các ngành nghê kinh doanh có điều kiện. Do đó, bạn hoàn toàn có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành nghề đăng ký giám sát thi công xây dựng là ngành nghề có điều kiện. Do đó, Theo điều 155 Luật Xây dựng 2014 tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng; Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

Chính vì vậy, nếu đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện trên thì công ty bạn phải lập dự án đầu tư tại Việt Nam, để nộp thủ tục, hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu có những dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế); những dự án đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì nộp cho Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu công nghệ cao….hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư(công ty bạn) đặt hoặc dự kiến xây trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện để điều hành để thực hiện dự án đầu tư (Nếu Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế) để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Trân Trọng !