Hiện nay, thực phẩm chức năng đã trở thành một trong những sản phẩm vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng.
Theo Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam thì thực phẩm chức năng có thể được định nghĩa là thực phẩm (hay sản phẩm) có tác dụng hỗ trợ phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật.
Nghị định số 38/2012.NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/4/2012 hướng dẫn về công bố thực phẩm chức năng như sau:

cong-bo-thuc-pham-chuc-nang

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ công bố thực phẩm chức năng trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ y tế và Sở y tế hoặc nộp qua đường bưu điện.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đối với thực phẩm chức năng nhập khẩu:

– Bản công bố thực phẩm chức năng phù hợp quy định an toàn thực phẩm (theo mẫu);

– Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (theo mẫu và có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân);

– Bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp trong đó có nội dung thể hiện sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm;

– Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận;

– Kế hoạch giám sát định kỳ (có sự xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt (có sự xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nhập khẩu thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Bản sao Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (có công chứng hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Bản sao các Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

  • Đối với thực phẩm chức năng được sản xuất trong nước:

– Bản công bố thực phẩm chức năng phù hợp quy định an toàn thực phẩm (theo mẫu);

– Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (theo mẫu và có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân);

– Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, bao gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp;

– Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Bản sao Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (có công chứng hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Bản sao các Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Bản sao Báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm thực phẩm đối với sản phẩm mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường (có công chứng hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).