Câu hỏi:

” Thưa luật sư, trường hợp mẹ đơn thân nuôi con dưới 06 tuổi có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không ạ? “

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Trả lời

Theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trong đó có:  Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

Như vậy, muốn được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, phải đáp ứng các điều kiện sau:

− Thứ nhất, thuộc hộ nghèo với thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống với khu vực nông thôn và từ đủ 900.000 đồng trở xuống với khu vực thành thị đã được xét là hộ nghèo (các tiêu chí xem xét hộ nghèo căn cứ vào Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020).

− Thứ hai, không có vợ/chồng hoặc vợ/chồng đã chết, mất tích

− Thứ ba, đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc nuôi con từ đủ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

Theo câu hỏi của bạn, mới chỉ đáp ứng điều kiện thứ hai là tình trạng không có chồng và điều kiện thứ ba là nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi mà chưa rõ có đáp ứng đủ điều kiện thứ nhất hay không.

⇒ Như vậy, nếu đáp ứng cả 03 điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.