Quy chế Tuyển dụng

Quy chế tuyển dụng sinh viên đăng ký tập sự của công ty NEWvision Law

Quy chế tuyển dụng sinh viên đăng ký tập sự của công ty NEWvision Law

  QUY CHẾ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TẬP SỰ (TẠI CÔNG TY LUẬT NEWVISION)     NHẬN ĐỊNH TỔNG QUAN Thực trạng: – Hầu hết nhân viên mới tuyển dụng chưa có đủ kỹ năng làm việc trong môi trường pháp lý; – Chi phí đào tạo, tập huấn kỹ năng cho nhân viên chiếm một khoản kinh phí lớn của doanh nghiệp. – Thời gian đào tạo nhân viên thường kéo dài (Từ 3-6 tháng) sau khi tuyển dụng; – Nhân viên thường có...

Chi tiết »

Tuyển dụng sinh viên đăng ký tập sự tại luật Newvision Law

Tuyển dụng sinh viên đăng ký tập sự tại luật Newvision Law

I. NHẬN ĐỊNH TỔNG QUAN Thực trạng: – Hầu hết nhân viên mới tuyển dụng chưa có đủ kỹ năng làm việc trong môi trường pháp lý; – Chi phí đào tạo, tập huấn kỹ năng cho nhân viên chiếm một khoản kinh phí lớn của doanh nghiệp. – Thời gian đào tạo nhân viên thường kéo dài (Từ 3-6 tháng) sau khi tuyển dụng; – Nhân viên thường có tâm lý chuyển việc tại nhiều công ty khác nhau với mục đích là được...

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?