Câu hỏi :

Tôi và chồng tôi kết hôn với nhau được 4 năm, nhưng lúc kết hôn chúng tôi chỉ làm cỗ mời họ hàng mà chưa đăng ký kết hôn. Sau đó chúng tôi bận làm ăn nên cũng chưa đi đăng ký kết hôn, nay chúng tôi xác định tình cảm không còn, cả hai không thể tiếp tục hôn nhân và muốn ly hôn giải thoát cho nhau. Nhưng khi chúng tôi làm đơn lên Tòa thì được hướng dẫn làm hồ sơ yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng.Tôi có một thắc mắc là nếu làm thủ tục không công nhận quan hệ vợ chồng thì giải quyết chia tài sản khi không đăng ký kết hôn như nào ?

Luật sư Công ty Luật Newvision trả lời :

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Newvision Law. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm của mình tư vấn ly hôn nhanh cho bạn như sau:

Theo quy định của pháp luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, nếu anh chị chung sống với nhau mà không có Đăng ký kết hôn thì sẽ không được pháp luật thừa nhận nên việc giải quyết hậu quả về tài sản khi nam nữ sống chung được quy định tại Điều 16 Luật hôn nhân gia đình 2014, cụ thể như sau:

Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Như vậy, nếu anh chị không thể tiếp tục chung sống với nhau và làm thủ tục yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng thì vấn đề tài sản có thể xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hai vợ chồng chị có thể thỏa thuận tự phân chia với nhau. Nếu thỏa thuận được thì ghi rõ trong đơn yêu cầu để Tòa án xem xét, nhưng thỏa thuận này phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con.

Trường hợp 2: Trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung (Bộ luật Dân sự 2015)

1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Nếu bạn còn thấy khó khăn thì có thể sử dụng ngay Dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh và Dịch vụ ly hôn trọn gói toàn quốc