Quảng cáo trên truyền hình cho phép chủ thể quảng cáo truyền đạt được các thông tin về các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình một cách nhanh nhất tới lượng lớn khách hàng. Tuy nhiên không phải mọi tổ chức cá nhân đều được thực hiện hoạt động quảng cáo truyền hình, muốn thực hiện hoạt động này phải đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định.

Công ty Luật Newvision chúng tôi xin gửi đến bạn một số thông tin cần thiết khi thẹc hiện quảng cáo truyền hình như sau:

giay-phep-quang-cao-truyen-hinh

Giấy phép thực hiện quảng cáp truyền hình

 

1) Điều kiện quảng cáo:

– Quảng cáo về các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Quảng cáo về các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

– Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận đó.

– Quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện khác tùy từng loại hàng hóa dịch vụ, được quy định tại Luật quảng cáo.

 

2) Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo truyền hình:

– Đơn xin được cấp phép thực hiện quảng cáo truyền hình;

– Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ quảng cáo;

– Bản sao có giá trị pháp lý giấy tờ chứng minh hàng hóa quảng cáo đạt chất lượng, đảm bảo điều kiện theo quy định;

– Mẫu sản phẩm, nội dung quảng cáo;

– Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

– Văn bản thoả thuận giữa chủ giấy phép quảng cáo với tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ giấy phép quảng cáo nếu tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo là bên đứng tên đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

 

3) Trình tự:

  1. Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam có nhu cầu muốn thực hiện quảng cáo truyền hình phải nộp hồ sơ xin phép quảng cáo truyền hình gửi Bộ Văn hoá – Thông tin hoặc Sở Văn hóa Thông tin.
  2. Bộ Văn hoá – Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4) Xử phạt vi phạm:

Phạt tiền đến 100.000.000 đồng nếu vi phạm theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.