Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài, có giá trị như thị thực, cho phép người đó có thể cứ trú có thời hạn tại Việt Nam. Thẻ tạm trú cũng như thị thực, có ký hiệu khác nhau đối với từng đối tượng khác nhau, theo đó, thời hạn của thẻ tạm trú cũng khác nhau. Vậy theo quy định pháp luật thì thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu?

the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-co-thoi-han-bao-lau

Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu?

Theo Điều 38 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì thời hạn của thẻ tạm trú được quy định như sau:

– Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

– Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.

+ Thẻ tạm trú ký hiệu  NG3 được cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

+ Thẻ tạm trú ký hiệu  LV1 được cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Thẻ tạm trú có ký hiệu  LV2 được cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

+ Thẻ tạm trú có  ký hiệu  ĐT được cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

+ Thẻ tạm trú có ký hiệu DH được cấp cho người vào thực tập, học tập.

– Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.

+ Thẻ tạm trú ký hiệu NN1 được cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thẻ tạm trú ký hiệu NN2 được cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

+ Thẻ tạm trú ký hiệu TT được cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

– Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

+ Thẻ tạm trú ký hiệu PV1 được cấp cho người nước ngoài là phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

+ Visa thị thực ký hiệu LĐ được cấp cho người nước ngoài vào lao động tại Việt Nam.

Khi thẻ tạm trú hết hạn vẫn được xem xét cấp thẻ mới.