Tuyển dụng chuyên viên

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn Luật tại Newvision Law

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn Luật tại Newvision Law

Công ty Luật Newvision Law luôn chào đón, mong muốn được hợp tác và làm việc với các chuyên viên pháp lý, chuyên viên tư vấn đã từng làm việc tại các hãng luật lớn trong và ngoài nước hoặc tại các cơ quan, tổ chức liên quan đến pháp luật. Để dễ dàng hơn cho bạn trong việc xem xét và quyết định việc hợp tác với Công ty Luật Newvision, chúng tôi cung cấp một số thông tin và điều kiện để hợp...

Chi tiết »

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN LUẬT

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN LUẬT

Công ty Luật Newvision luôn chào đón, mong muốn được hợp tác và làm việc với các chuyên viên pháp lý, chuyên viên tư vấn luật đã từng làm việc tại các hãng luật lớn trong và ngoài nước hoặc tại các cơ quan, tổ chức liên quan đến pháp luật. Để dễ dàng hơn cho bạn trong việc xem xét và quyết định việc hợp tác với Công ty Luật Newvision, chúng tôi cung cấp một số thông tin và điều kiện để hợp...

Chi tiết »