Tuyển dụng kế toán – thuế

Tuyển dụng 02 Kế toán thuế làm việc tại văn phòng luật Newvision

Tuyển dụng 02 Kế toán thuế làm việc tại văn phòng luật Newvision

Do nhu cầu phát triển công ty Luật Newvision Cần tuyển gấp 02 kế toán thuế   Mô tả công việc – Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của công ty;

Chi tiết »