Văn Bản Luật

Thông tư của bộ tài chính số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010

Thông tư của bộ tài chính số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 09/2010/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin...

Chi tiết » Tải về

Nghị định của chính phủ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008

Nghị định của chính phủ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chi tiết » Tải về

Nghị định của chính phủ số 36/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nghị định của chính phủ số 36/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 36/2007/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2007 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chi tiết » Tải về

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Chi tiết » Tải về

Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi và bổ sung năm 2009

Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi và bổ sung năm 2009

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý khách hàng những quy định mới nhất về luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi và bổ sung năm 2009 theo quy định của pháp luật. Giáo dục là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong xã hội hiện nay, các quy định luật mới nhất liên quan tới việc giáo dục, đào tạo kế toán, dịch vụ kế toán… sẽ được chúng tôi cập nhập liên tục trên trang chủ của...

Chi tiết » Tải về

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 143/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Theo đề...

Chi tiết » Tải về

1
Bạn cần hỗ trợ?