Câu hỏi:

Chào luật sư, luật sư có thể bớt chút thời gian tư vấn cho tôi câu hỏi này với. Tôi đã thực hiện việc xin phép cho hoạt động khuyến mại cho chương trình khuyến mại sản phẩm nước mắm của cơ sở tôi
Thời gian thực hiện khuyến mại như thông báo vẫn còn nhưng nay tôi muốn chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại có hết sản phẩm dùng để khuyến mại có được không? Tôi cảm ơn luật sư.

Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại
Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty Luật Newvision của chúng tôi. Tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Điều 19 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có quy định về việc chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

“Thương nhân thực hiện khuyến mại không được chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp quy định dưới đây:

  1. Trong trường hợp bất khả kháng, thương nhân có thể chấm dứt các chương trình khuyến mại trước thời hạn nhưng thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.
  2. Trường hợp thương nhân bị cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ thương mại có thẩm quyền buộc đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn theo quy định tại Điều 20 Nghị định này”.

Như vậy, trong thời gian khuyến mại thương nhân không được chấm dứt chương trình khuyến mại trừ trường hợp bất khả kháng. Cơ sở của bạn do hết sản phẩm dùng để khuyến mại không được coi là sự kiện bất khả kháng, bạn phải thực hiện các biện pháp khắc phục như nhập thêm sản phẩm, mua thêm sản phẩm,…