Giải tỏa – giải phóng mặt bằng và đền bù đất đã được nhà nước quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật
Dưới đây là một số điều cơ bản về đền bù giải phóng mặt bằng mà người dân cần nắm rõ để có thể hiểu hơn khi nhà mình trong diện bị giải tỏa

 

“Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi nếu gia đình tôi bị thu hồi đất dẫn đến thiệt hại về nhà ở thì nhà nước sẽ bồi thường cho tôi như thế nào đối với căn nhà này?”

den-bu-dat

Trả lời:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật newvision của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau

Theo  Điều 88 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

  2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.”

Theo đó, nếu Nhà nước thu hồi đất làm thiệt hại về nhà ở cho gia đình bạn thì gia đình bạn được bồi thường. Việc bồi thường được xác định theo Khoản 1 Điều 89 Luật đất đai 2013 như sau:

“Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

  1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.”

Do bạn không nói rõ nhà của gia đình bạn bị tháo dỡ toàn bộ hay một phần nên chúng tôi chia thành 2 trường hợp như sau:

– Nếu nhà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc bị tháo dỡ một phần nhưng phần còn lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để tiếp tục sử dụng thì gia đình bạn được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

– Nếu nhà bị tháo dỡ một phần và phần còn lại của nhà ở vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì gia đình bạn được bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Thanks for watching!