anh-2

Luật gia – Nhà báo Nguyễn Chấn

Nguyên phóng viên Thời sự – Chính trị – Pháp luật, nguyên Trưởng Phòng Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên viết bài, bình luận, nghiên cứu – trao đổi ý kiến, tư vấn, giải đáp pháp luật trên nhiều báo và tạp chí ở Trung ương và TP Hà Nội

 

Sở trường:

– Bình luận, tư vấn các tình huống pháp lý;

– Soạn thảo, biên tập, thẩm định văn bản pháp luật.

I. Về hoạt động bình luận, tư vấn pháp luật:

Viết bài, bình luận, nghiên cứu, trao đổi ý kiến, tư vấn, giải đáp pháp luật trên các Báo và Tạp chí: Nhân dân,Báo Thanh tra và Tạp chí Thanh tra, Tin tức, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Nhà báo và Công luận, Công lý, Công an nhân dân, An ninh thủ đô, Đầu tư, Thời báo Tài chính, Tài nguyên – Môi trường,Xây dựng, Giao thông vận tải, Pháp lý, Kinh tế hợp tác VN và Thời báo Kinh doanh, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân, Kinh doanh và Pháp luật, Tạp chí Vận tải ô tô

Riêng với Báo Thanh tra (Cơ quan của Thanh tra Chính phủ và Ngành Thanh tra): Giúp tòa soạn xây dựng chuyên mục “Tình huống pháp lý”, đến nay viết, đăng hơn 230 tình huống kèm theo ý kiến tư vấn, giải đáp pháp luật, được Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) hoan nghênh, đánh giá cao (Thư ngày 15/1/2009 của Vụ trưởng Nguyễn Duy Lãm)

II. Về hoạt động soạn thảo, biên tập, thẩm định văn bản pháp luật:

Nêu ý kiến đóng góp vào văn bản quản lý nhà nước của nhiều cơ quan như Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa và Thông tin, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng cục Hải quan… Ví dụ:

Với Bộ Văn hóa và Thông tin:

Có Thư đề ngày 7/6/2007 gửi Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) nêu ý kiến về một Thông tư của Bộ Văn hóa Thông tin có một số nội dung chưa phù hợp. Cục Kiểm tra văn bản nhận thấy ý kiến này có cơ sở nên ngày 18/6/2007 đã gửi Giấy mời số 86/GM/KTTrVB (do bà Mạc Thị Hoa, Phó cục trưởng ký), mời các bên liên quan (Vụ Pháp chế, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ văn hóa và Thông tin, Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp và Luật gia – Nhà báo Nguyễn Chấn) đối thoại.

Với Bộ Tài chính:

Sau khi nhận được ý kiến của Luật gia – Nhà báo Nguyễn Chấn nhận xét về một văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, ngày 11/8/2005, Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân đã ký Công thư cảm ơn và tiếp thu, cho biết Bộ đã chỉnh sửa một nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại Thông tư số 55/2005/TT-BTC.

Luật gia – Nhà báo Nguyễn Chấn

Số điện thoại: 0946831135 – 0975313374

Email: nblgnguyenchan@gmail.com | btvnguyenchan.nbcl.@gmail.com