Câu hỏi :

Chào luật sư, tôi và chồng tôi đã ly thân được 5 năm và không chung sống với nhau. Tôi đã gửi đơn lên tòa ly hôn đơn phương và nộp lên tòa án. Khi tòa án gửi giấy triệu tập thì chồng tôi không đến, đơn tôi ngâm ở tòa đã lâu, tòa đành trả về. Tôi đã nộp và bị trả về 2 lần. Tôi có hỏi thẩm phán thì thẩm phán bảo phải triệu tập được chồng tôi thì mới giải quyết được. Vậy tôi muốn hỏi: nếu chồng tôi không bao giờ đến Tòa thì cả đời tôi không thể ly hôn được hay sao.

ly-hon-don-phuong-a

Trả lời:

Theo quy định tại bộ luật tố tụng dân sự 2015 vụ việc của bạn có thể được xét xử vắng mặt dựa trên căn cứ sau:

Điều 207. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.

Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng.

Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải.

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

 Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Như vậy trong trường hợp tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ 2 mà vẫn cố tình vắng mặt thì sẽ không tiến hành hòa giải, nếu không phải do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt họ. Do đó, theo quy định của pháp luật thì trường hợp của bạn vẫn có thể tiến hành giải quyết ly hôn đơn phương được

Bài viết bạn có thể tham khảo :

Thuận tình ly hôn

Ly hôn đơn phương