Khi doanh nghiệp đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cần thực hiện ngay các quy định của Pháp Luật sau khi thành lập như: làm con dấu, đăng bố cáo thành lập, lập sổ sách kế toán, kê khai thuế ban đầu,… Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục nhất định sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp dưới đây:

1. Những điều cần biết sau khi thành lập công ty

Doanh nghiệp cần kiểm tra nội dung Giấy Phép Kinh Doanh (GPKD), nếu chưa chính xác, có sai sót gì doanh nghiệp (DN) có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) sửa đổi, bổ sung lại cho phù hợp với hồ sơ Đăng ký mà DN đã nộp nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

-Sở KH&ĐT sẽ thu lệ phí và đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp cho doanh nghiệp ngay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập, doanh nghiệp chỉ cần lưu lại biên lai thu lệ phí đăng bố cáo và Thông báo của Sở KH&ĐT về việc đăng bố cáo.

 

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan

 

-Làm con dấu, sau đó nộp hồ sơ đăng ký mẫu con dấu lên Sở KH&ĐT.

-Khắc bảng hiệu và treo bảng hiệu tại trụ sở công ty.

-Mở tài khoản ngân hàng, nộp Thông báo sử dụng số tài khoản ngân hàng lên Sở KH&ĐT.

Lưu ý: Doanh nghiệp nên mở tài khoản ở các ngân hàng uy tín và tiện giao dịch

-Đăng ký chữ ký số để Đăng ký nộp thuế điện tử và đóng thuế môn bài

-Làm thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế quận/ huyện nơi đặt trụ sở chính của công ty

-Nộp và nhận kết quả Đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế

-Nộp và nhận kết quả đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

-In hóa đơn và làm thông báo phát hành hóa đơn

-Lập sổ sách kế toán của DN

-Ngoài ra cần lưu ý đến cơ sở vật chất của công ty, bảng nội quy lao động và các nội dung cần thiết khác.

2. Thủ tục thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

Thứ nhất, thuế môn bài

Sau khi doanh nghiệp được thành lập cần tiến hành nộp thuế môn bài tại Ngân hàng (uỷ nhiệm thu hộ cho Cục thuế Thành phố hoặc các chi cục thuế quản lý), chậm nhất là ngày cuối tháng của tháng được cấp đăng ký kinh doanh.

Mức thuế môn bài được quy định như sau:

-Vốn đăng ký là trên 10 tỉ thì mức thuế môn bài sẽ là 3 triệu

-Vốn đăng ký là từ 5 – 10 tỉ thì mức thuế môn bài sẽ là 2 triệu

-Vốn đăng ký là từ 2 đến 5 tỉ thì mức thuế môn bài sẽ là 1,5 triệu

-Vốn đăng ký là dưới 2 tỉ thì mức thuế môn bài sẽ là 1 triệu

– Tờ khai khi nộp thuế:

+ Nộp thuế cả năm thì ghi: kỳ thuế năm 20…

+ Nộp ½ năm thì ghi: kỳ thuế ½ năm 20….

+ Mã ngành: ngành chính đăng ký (có thể xem trong mã ngành làm hồ sơ)

– Nơi nộp tờ khai: Tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Thuế quản lý (chậm nhất 10 ngày sau khi được cấp đăng ký kinh doanh+ dấu).

Thứ hai, thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo thuế GTGT đầy đủ trước ngày 20 hàng tháng tại Chi cục thuế quản lý.

Thứ ba, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

– Hàng quý: Doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính. Đồng thời phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (đối với doanh nghiệp đã mua hoá đơn hoặc thông báo phát hành hoá đơn)

– Hàng năm: Doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết toán thuế TNDN, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), lập báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan thuế trước ngày 31/3 hàng năm.