Tư vấn pháp luật dân sự

Kỹ năng của luật sư trong hoạt động đánh giá, nghiên cứu và sử dụng

Kỹ năng của luật sư trong hoạt động đánh giá, nghiên cứu và sử dụng

PHẦN THỨ 1:GIỚI THIỆU VỀ BÀI BÀO CHỮA, BÀI BẢO VỆ CỦA LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ  I/-BÀI BÀO CHỮA, BÀI BẢO VỆ CỦA LUẬT SƯ. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, thì Luật sư là người tham gia tố tụng trong một vụ ánhình sự với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệquyền lợi cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân...

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?