bồi thường đất

Ủy ban nhân dân KHÔNG TRẢ tiền bồi thường đất cho người dân tại Hải Dương

Ủy ban nhân dân KHÔNG TRẢ tiền bồi thường đất cho người dân tại Hải Dương

Làm việc với các hộ dân có đất bị thu hồi tại xã X, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định thu hồi đất và chuyển tiền bồi thường về UBND xã để trả cho dân tới nay người dân vẫn chưa được nhận tiền. Đã nhiều lần họ yêu cầu UBND xã trả lại số tiền bồi thường đất nhưng UBND xã trả lời đã mượn số tiền này để xây dựng chùa nên...

Chi tiết »