Doanh nghiệp bạn đang làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng đến khi làm thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh lại không được rõ, chưa biết thủ tục ra sao. Newvision Law xin chia sẻ về thủ tục đó như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

+ Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong nhưng ngành nghề mà Luật không cấm

+ Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, chủ động điều chinh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

1. Nội dung thông báo trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của:

+ Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần

+ Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Và quyết định của chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nếu doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm:

+ Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

+ Nếu có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

+ Quyết định của chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên / Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên / Đại hội đồng công ty cổ phần

+ Bản sao biên bản họp đối với công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên

+ Giấy ủy quyền và CMND của người nộp hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900.8698 để được Luật sư hỗ trợ