Nghị định

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Chi tiết »

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007

Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2007/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

Chi tiết »

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2009

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2009/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Chi tiết »

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

CHÍNH PHỦ ________ Số: 71/2007/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________   Hà Nội, ngày 03  tháng 5  năm 2007     NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin ______   CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin...

Chi tiết »

Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007

Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2007 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU  

Chi tiết »

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 09 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  

Chi tiết »

Nghị định 78 về đối tượng ra nước ngoài – Newvision Law

Nghị định 78 về đối tượng ra nước ngoài – Newvision Law

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý bạn đọc Nghị định 78 về đối tượng ra người ngoài. Các bạn có thể tham khảo và dowload Nghị định 78 về đối tượng ra nước ngoài theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp Nghị định 78 về đối tượng ra người ngoài  

Chi tiết »

Nghị định 33 quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định 33 quy định mức lương tối thiểu chung

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý khách hàng Nghị định 33 quy định mức lương tối thiểu chung. Các bạn có thể xem và tải xuống Nghị định 33 quy định mức lương tối thiểu chung theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Nghị định 33 quy định mức lương tối thiểu chung  

Chi tiết »

Nghị định của chính phủ số 157-2005

Nghị định của chính phủ số 157-2005

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý khách hàng Nghị định của chính phủ số 157-2005. Các bạn có thể dowload Nghị định của chính phủ số 157-2005 theo đường dẫn phái dưới do chúng tôi cung cấp.

Chi tiết »

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008 VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ  

Chi tiết »

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006

NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Chi tiết »

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP của chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 2007

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP của chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 2007

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý bạn đọc Nghị định số 133/2007/NĐ-CP của chính phủ: >>>Các bạn có thể theo dõi và dowload Nghị định của chính phủ số 133-2007 theo đường dẫn phía dưới.

Chi tiết »

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của chính ngày 05 tháng 9 năm 2007

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của chính ngày 05 tháng 9 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chi tiết »

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chi tiết »

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của chính phủ ngày 01 tháng 08 năm 2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của chính phủ ngày 01 tháng 08 năm 2007

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý bạn đọc Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của chính phủ: >>>Các bạn có thể xem, tham khảo và tải xuống Nghị định của chính phủ số 126-2007 theo đường dẫn phía dưới,  

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?