Thông tư

Thông tư số 79/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2009

Thông tư số 79/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 79/2009/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Chi tiết »

Thông tư số 52/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2009

Thông tư số 52/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 52/2009/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 03 NĂM 2009  VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Chi tiết »

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2009

Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 51/2009/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 03 NĂM 2009  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MÃ SỐ VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI NHÓM 44.02 TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Chi tiết »

Thông tư liên tịch số 122/2008/TT-BTC_BQP ngày 16 tháng 12 năm 2008

Thông tư liên tịch số 122/2008/TT-BTC_BQP ngày 16 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH – BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG  

Chi tiết »

Thông tư liên tỉnh số 19/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2009

Thông tư liên tỉnh số 19/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH- BỘ NỘI VỤ SỐ 19/2009/TTLT-BTC-BNV NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2009  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU

Chi tiết »

Thông tư liên tịch só 123/2008/TTL-BTC-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2008

Thông tư liên tịch só 123/2008/TTL-BTC-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN SỐ 123/2008/TTLT-BTC-BCA NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỸ QUAN, HẠ SỸ QUAN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ CÔNG AN

Chi tiết »

Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 09 năm 2009

Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 09 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 176/2009/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ

Chi tiết »

Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2009

Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 08 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 164/2009/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG TRONG CÁC TRÒ CHƠI TẠI ĐIỂM VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÓ THƯỞNG

Chi tiết »

Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2009

Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 161/2009/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiết »

Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009

Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 62/2009/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08/9/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Chi tiết »

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 03 năm 2009

Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42/2009/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2009    HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÀ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ

Chi tiết »

Thông tư số 02/20/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010

Thông tư số 02/20/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/2010/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 8/9/208 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  

Chi tiết »

Thông tư bộ tài chính 131/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008

Thông tư bộ tài chính 131/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HOÁ CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Chi tiết »

Thông tư bộ tài chính số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008

Thông tư bộ tài chính số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 129/2008/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG            

Chi tiết »

Thông tư bộ tài chính 18/2009/TT_BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư bộ tài chính 18/2009/TT_BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 18/2009/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2009  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM 50% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HOÁ CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Chi tiết »

1
Bạn cần hỗ trợ?