cap-lai-giay-phep-lao-dong

1.Trường hợp cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được cấp lại giấy phép lao động khi thuộc vào một trong hai trường hợp sau:

  • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất là 05 ngày nhưng không được quá 45 ngày
  • Giấy phép lao động còn thời hạn nhưng đã bị mất, hỏng hoặc để thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động trừ trường hợp cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

2.Hồ sơ đề nghị Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

  • Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • 02 ảnh màu (kích thước 4 x 6 (cm), phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), đã chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  • Giấy phép lao động đã được cấp trước đó:

a) Trường hợp đã bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp để thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh sự thay đổi đó;

c) Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất là 05 ngày và không quá 45 ngày thì phải có giấy khám sức khoẻ hoặc giấy chứng nhận sức khỏe và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 và khoản 7 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP;

d) Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

  • Các Giấy tờ quy định tại mục 3 nói trên khi nộp phải nộp 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo quy định này bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động (không quá 02 năm).

4. Địa điểm nộp hồ sơ xin Cấp lại Giấy phép lao động

Người lao động xin cấp giấy phép lao động tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc.

5. Liên Hệ với chúng tôi về việc Xin cấp lại Giấy phép Lao động

Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể của người lao động nước ngoài tại Việt Nam, người lao động hoặc đơn vị sử dụng lao động có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất.

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm : mau don ly hon

Chúc các bạn thành công!