Giấy phép lao động không đồng nghĩa rằng cấp 1 lần và có thời hạn mãi mãi, thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp theo thời hạn của từng trường hợp nhất định, tuy nhiên theo pháp luật lao động đối với người nước ngoài thì thời hạn đó không được quá 2 năm thì cần phải gia hạn giấy phép lao động để tiếp tục được hoạt động.

Thời hạn và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

– Thời hạn hợp đồng lao động dự kiến ký kết;

– Thời hạn bên nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại Việt Nam;

– Thời hạn hợp đồng giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

– Thời hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

– Thời hạn quy định trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động vào Việt Nam đàm phán cung cấp dịch vụ;

– Thời hạn xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

– Thời hạn quy định trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

– Thời hạn quy định trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Sau khi hết thời hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài, nếu công dân nước ngoài vẫn muốn tiếp tục lao động, làm việc tại Việt Nam thì cần phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động hay còn gọi là xin cấp lại giấy phép lao động.Tối thiếu là 5 ngày và không được quá 15 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ để xin cấp lại giấy phép lao động.

2. Hồ sơ để gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

Khi thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đã hết hạn thì người lao động cần làm hồ sơ để gia hạn lại, hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động.

– 02 ảnh màu (4cm x 6cm)

– Giấy phép lao động đã được cấp

– Giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận sức khỏe