Biểu mẫu kế toán

Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn

Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Thông tư 153_2010_BTC về phụ lục hóa đơn theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn

Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn

Công ty luật Newvsion Law xin gửi tới quý bạn đọc Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Thông tư 153_2010_BTC về hóa đơn theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Newvison law

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Newvison law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn tham khảo và tải xuống Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

NĐ 51-2010ND- CP – Newvison Law

NĐ 51-2010ND- CP – Newvison Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc NĐ 51-2010ND- CP. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống NĐ 51-2010ND- CP theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp để phục vụ cho công việc. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Giấy đề nghị thanh toán – Newvision Law

Giấy đề nghị thanh toán – Newvision Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý bạn đọc Giấy đề nghị thanh toán. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Giấy đề nghị thanh toán để thuận tiện cho quá trình làm việc. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Biên bản điều chỉnh hóa đơn – Newvsion Law

Biên bản điều chỉnh hóa đơn – Newvsion Law

Công ty luật Newvison Law xin gửi tới quý khách Biên bản điều chỉnh hóa đơn. Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Biên bản điều chỉnh hóa đơn theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. bien-ban-dieu-chinh-hoa-don Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước- Newvsion LAW

Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước- Newvsion LAW

Công ty luật Newvision Law xin gửi tới quý khách hàng Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước.Mời các bạn tham khảo và tải xuống Bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm:dịch vụ in hóa đơn gtgt, dịch vụ kiểm toán nội bộ giá rẻ,dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói,dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

Chi tiết »

Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT

Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT

Công ty luật Newvision law xin gửi tới quý bạn đọc bảng giải trình tờ khai thuế GTGT.Các bạn có thể tham khảo và tải xuống bảng giải trình tờ khai thuế GTGT theo đường dẫn phía dưới do chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo thêm: dịch vụ kiểm toán nội bộ dịch vụ làm báo thuế gái rẻ Dịch vụ in hóa đơn giá trị giá tăng:http://daotaoketoanthuchanh.vn/dich-vu-in-hoa-don-gia-tri-gia-tang-gia-re-tai-ha-noi.html

Chi tiết »

Sổ theo dõi nguồn kinh phí

Sổ theo dõi nguồn kinh phí

            Bộ, Sở:…………                                                                                                                                Mẫu số: S41 – H             Đơn vị:…………                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999 –                                                                                                                                  ...

Chi tiết »

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức

            Bộ, Sở:………….                                                                                                                             Mẫu số: S42 a – H          Đơn vị:…………..                                                                                                  (Ban hành theo quy định số: 999-                                                                                                                          ...

Chi tiết »

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

            Bộ, Sở:………..                                                                                                                           Mẫu số: S42 – H             Đơn vị:…………..                                                                                                        (Ban hành theo quy định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Nguồn kinh phí:……………….……………. Chương:……………Loại……………Khoản………………… Từ ngày:……………….Đến ngày:……………………     Ngày   Số CT     Diễn giải Kinh phí được phân phối Kinh phí đã nhận Số chi đề nghị quyết toán Kinh phí Chưa sử dụng chuyển kỳ sau 1 2 3 4 5 6 7      

Chi tiết »

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

            Bộ, Sở:………….             Đơn vị:…………..                                             SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ                                     Từ ngày:……………….Đến ngày:……………. Kho:………………………………………………………………………………………………….. Mã vật tư:…………………………………………………………………………………………. Tên vật tư:………………………………………………………………………………………….     CHỨNG TỪ   DIỄN GIẢI   ĐG   Nhập   Xuất   SL tồn   GT Tồn Số hiệu Ngày tháng...

Chi tiết »

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

                                 SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI                                    Từ ngày………………..Đến ngày…………………                        Loại thuế:……………………………..Tài khoản:…………………… Chứng từ Diễn giải Được hoàn lại Đã hoàn lại Ngày Số                    

Chi tiết »

Sổ chi tiết doanh thu

Sổ chi tiết doanh thu

Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S51  -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)       SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG )                Loại hoạt động:……………….…………….               Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ):..……… Đơn vị tính……. Ngày tháng ghi sổ   CHỨNG TỪ   DIỄN GIẢI   DOANH THU BÁN HÀNG  ...

Chi tiết »

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Bộ (Sở):…….. Đơn vị:……..                                   SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG                                             Đối tượng:………………………….                                      Từ ngày:…….…..Đến ngày:………………….   Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Số Ngày

Chi tiết »