Câu hỏi:

Cơ Sở sản xuất thuốc lá của tôi đã đi vào hoạt động được gần 5 năm, đến nay giấy phép sản xuất thuốc lá của cơ sở sắp hết hạn. Luật sư cho tôi hỏi hồ sơ xin cấp lại giấy phép sản xuất thuốc lá bao gồm những gì. Tôi phải nộp phí, lệ phí đối với hoạt động này là bao nhiêu. Tôi cảm ơn luật sư.

cap-giay-phep-san-xuat-thuoc-la

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Newvision, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Khi Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực. Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, cơ sở phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ xin cấp lại như đối với trường hợp cấp mới bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

– Bản sao giấy công nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có đăng ký ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá.

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm và đưa ra các dự kiến sản lượng sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo.

– Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị cuốn điếu thuốc lá và đóng bao thuốc lá.

– Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.

– Hợp đồng gia công chế biến sợi, hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (nếu có).

– Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc ,nhà xưởng và các khu phụ trợ khác.

– Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.

– Bản sao công bố đủ tiêu chuẩn với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá.

– Bản sao hồ sơ chứng minh đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá.

Lệ phí đối với hoạt động cấp lại giấy phép sản xuất:

Theo quy định tại thông tư số196/2014/TT-BTC thì:

Để cấp lại giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định điều kiện hoạt động của cơ sở. Phí thẩm định là 2.200.000 đồng/cơ sở/lần.

Lệ phí cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá là 400.000 đồng/giấy/lần.