Xin giấy phép tổ chức hội nghị hội thảo là bắt buộc với doanh nghiệp, tổ chứclà do cần phải được quản lý bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền về nội dung hội thảo, đảm bảo không vi phạm chính sách, không vi phạm pháp luật.

Xin giấy phép tổ chức hội nghị hội thảo
Xin giấy phép tổ chức hội nghị hội thảo

Thủ tục xin giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo:

Trường hợp tổ chức hội nghị – hội thảo chỉ doanh nghiệp trong nước (Do sở ngoại vụ cấp);

+ Đơn xin phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo, ghi rõ:

– Chủ đề Hội nghị, Hội thảo.

– Thời gian, địa điểm tổ chức.

– Người chủ trì: Họ tên, chức vụ.

– Người thuyết trình: Họ tên, chức vụ.

– Thành phần, đối tượng tham dự. (đính kèm)

+ Nếu là đơn vị tổ chức sự kiện được ủy quyền đứng ra tổ chức Hội nghị, Hội thảo phải có giấy ủy quyền.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, Đơn vị.

+ Ngoại trừ hội thảo du học, một số chương trình cần cung cấp thêm nội dung chương trình tổ chức và danh sách khách mời.

Trường hợp tổ chức hội thảo – hội nghị có yếu tố nước ngoài (Do sở thông tin truyền thông cấp).

+ Công văn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

+ Chương trình hội thảo.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan (nếu có).

+ Các tài liệu có liên quan đến hội nghị, hội thảo quốc tế (danh sách các đại biểu tham dự, bải phát biểu, các tài liệu giới thiệu về đối tác…).

+ Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

+ Chú ý: Đối với các hội thảo về tư vấn du học, hồ sơ cần bổ sung:

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp văn bản ký kết hợp tác về du học, đào tạo giữa Công ty với phía nước ngoài.

+ Thư từ giao dich chứng nhận đại diện từ phía nước ngoài tham dự hội thảo.

+ Các tài liệu liên quan được giới thiệu tại hội thảo (chương trình đào tạo, giới thiệu trường, học bổng…)