Tình huống pháp lý:

Tôi và chồng tôi kết hôn được 7 năm thì anh ấy mất trong một vụ tai nạn và không để lại di chúc. Sau khi chồng tôi mất bố mẹ chồng yêu cầu chia di sản của chồng tôi là căn nhà cấp bốn 50m2 mà tôi và 02 con đang ở.

Ngôi nhà này được mua trước khi chúng tôi kết hôn và chưa được nhập vào khối tài sản chung. Tôi biết việc chia di sản này sẽ phải thực hiện nhưng hiện nay tôi và các con không có chỗ ở khác và cũng chưa có điều kiện để tạo lập chỗ ở khác. T

rong khi đó nếu chia ngôi nhà này bằng hiện vật thì không bảo đảm cho việc sinh hoạt tối thiểu của chúng tôi. Nếu buộc phải thanh toán bằng tiền phần thừa kế mà bố mẹ chồng được hưởng thì tôi cũng không có khả năng.

Tôi đã tìm gặp bố mẹ chồng để thương lượng về việc này nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Cho tôi hỏi bây giờ có cách nào để lùi thời gian chia di sản không ?

Ý kiến của Luật sư Newvision Law:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Newvision Law. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm của mình tư vấn ly hôn nhanh cho bạn như sau:

Theo quy định của pháp luật dân sự, chồng chị mất không để lại di chúc nên phần di sản sẽ được chia theo pháp luật, thừa kế theo hàng thừa kế. Hàng thừa kế thứ nhất của chồng chị gồm: Bố chồng, mẹ chồng, chị và hai con của chung của anh chị, những người này sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 660 Bộ luật dân sự năm 2015 thì những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Tại Khoản 3 Điều 66 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Điều 661 Bộ luật dân sự năm 2015 về hạn chế phân chia di sản quy định, trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thoả thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định.

Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

Theo đó, trong trường hợp này bố mẹ chồng chị mới chỉ có quyền yêu cầu xác định phần di sản mà họ được hưởng và họ chỉ có quyền yêu cầu chia di sản sau một thời hạn nhất định.

Do chị và con không có chỗ ở nào khác và cũng chưa có điều kiện để tạo lập chỗ ở khác, trong khi đó nếu chia ngôi nhà này bằng hiện vật thì không bảo đảm cho việc sinh hoạt tối thiểu của chị và 02 con; nếu buộc chị phải thanh toán bằng tiền phần thừa kế mà bố mẹ chồng được hưởng thì chị cũng không có khả năng, nên chị có thể yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định.

Nếu bạn còn thấy khó khăn thì có thể sử dụng ngay Dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh và Dịch vụ ly hôn trọn gói toàn quốc