Câu hỏi: Tôi thường đi du lịch nhiều nơi và có sở thích quay video để lưu lại kỷ niệm như: video cảnh đẹp, khu du lịch, khám phá vùng đất mới,… Luật sư cho tôi hỏi nếu quay video như vậy thì có cần phải cấp giấy phép không? Nếu có thì tôi cần làm những thủ tục gì? Mong luật sư tư vấn giúp!

cam-quay-phim-chup-anh-o-khu-du-lich

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Tác phẩm nhiếp ảnh là sản phẩm sáng tạo thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Tác phẩm nhiếp ảnh có chú thích ảnh hoặc có thể không có chú thích ảnh.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có quy định về việc khi chụp ảnh, quay video cảnh đẹp, khu du lịch,…phải xin cấp giấy phép, chỉ trong trường hợp tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam hoặc đưa tác phẩm nhiếp ảnh của Việt Nam ra nước ngoài để triển lãm thì mới quy định bắt buộc phải xin giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 72/2016/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp bạn đi du lịch, có quay video, chụp ảnh cảnh đẹp, khu du lịch,… nếu không phải để tổ chức triển lãm thì không cần phải xin phép. Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2016/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ hai, Không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.

Thứ ba, Không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không truyền bá tư tưởng phản động.

Thứ tư, Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Thứ năm, Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Thứ sáu, Không mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ bảy, Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

Thứ tám, Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo đúng nội dung đã được cấp giấy phép.