Câu hỏi : Thưa luật sư, bố em trước khi mất có vay ngân hàng 20 triệu đồng, 2 chị em em không ai biết (mẹ em đã mất). Bây giờ ngân hàng tới yêu cầu em trả nợ thay bố cả gốc lẫn lãi. Trong trường hợp này, em có phải trả tiền thay cho bố em không?

tra-no-cho-nguoi-da-mat

 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật của chúng tôi, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời như sau:

Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Theo quy định này, khi bố bạn mất nếu có di sản để lại cho những người hưởng thừa kế thì những người hưởng thừa kế có nghĩa vụ trả khoản nợ vay trong phạm vi di sản để lại. Như vậy, bạn có nghĩa vụ trả khoản nợ ngân hàng của bố bạn theo thứ tự ưu tiên thanh toán theo thứ tự sau đây:

-Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

– Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

– Chi phí cho việc bảo quản di sản.

– Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

– Tiền công lao động.

– Tiền bồi thường thiệt hại.

– Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

– Tiền phạt.

– Các chi phí khác.